: +91 8882071060
Consult Now
Talk to Premium Astrologers
Talk Now

Maa Baglamukhi Ashtottara Shatnam Stotram ( माँ बगलामुखी अष्टोत्तर-शतनाम-स्तोत्रम्)


Thursday, 25 March 2021
Maa Baglamukhi Ashtottara Shatnam Stotram ( ??? ???????? ?????????-?????-?????????)

Om Brahmastra-rupini Devi,
Mata Sreebaglamukhi ।
Chishtikrgyana-rupa Cha,
Brahmanand-pradaini ॥ 1 ॥

Maha Vidya Maha-lakshmi,
Shrimat-tripur-sundari ।
Bhuvaneshi Jaganmata,
Parvati Sarv Mangala ॥ 2 ॥

Lalita Bhairavi Shanta,
Annapurna Kuleshwari ।
Varahi Chinnamasta Cha,
Tara Kali Saraswati ॥ 3 ॥

Jagat -poojya Maha-maya,
Kameshi Bhag-malini ।
Daksh-putri Shivankastha,
Shivarupa Shivapriya ॥ 4 ॥

Sarv-sampat-kari Devi,
Sarv-lok Vashankaree ।
Ved-vidya Maha-poojya,
Bhaktadveshi Bhayankari ॥ 5 ॥

Stambh-rupa Stambhini Ch,
Dusht-stambhan-karini ।
Bhakt-priya Maha-bhoga,
Shrividya Lalitambika ॥ 6 ॥

Mena-putri Shivananda,
Matangi Bhuvaneshwari ।
Narasinhi Narendra Ch,
Nrparadhya Narottama ॥ 7 ॥

Nagini Nag-putri Ch,
Nagraj-suta Uma ।
Peetambara Peet-pushpa Ch,
Peet-vastr-priya Shubha ॥ 8 ॥

Peet-gandh-priya Raama,
Peet-ratnarchita Shiva ।
Arddh-chandr-dhari Devi,
Gada-mud-gar-darini ॥ 9 ॥

Savitri Tri-pada Shuddha,
Sadyo Raag-vivarddhini ।
Vishnu-rupa Jaganmoha,
Brahm-rupa Hari-priya ॥ 10 ॥

Rudra-rupa Rudra-shaktiuddinmayi,
Vakta-vatsala ।
Lok Mata Shiva Sandhya,
Shiva-pujan-tatpara ॥ 11 ॥

Dhanadhyaksha Dhaneshi Ch,
Dharmada Dhanada Dhana ।
Chand-darp-hari Devi,
Shumbhasur-nivarhini ॥ 12 ॥

Raj-rajeshwari Devi,
Mahishasur-mardini ।
Madhu-kaitabh-hantri Ch,
Rakt-beej-vinashini ॥ 13 ॥

Dhoomraksh-daity-hantri Ch,
Bhandasur-vinashini ।
Renu-putri Maha-maaya,
Bhramari Bhramarambika ॥ 14 ॥

Jwalamukhi Bhadrakali,
Bagla Satru-nashini
Indrani Indra-pujya Cha,
Guh-mata Guneshwari ॥ 15 ॥

Vajr-pash-dhara Devi,
Jihva-mud-gar-dharini ।
Bhaktanandakari Devi,
Bagala Parameshwari ॥ 16 ॥

Phal - Shruti

Ashtottarashatan Namnan,
Bagalayastu Yah Pathet ।
Rip-ubadha-vinirmuktah,
Lakshmisthairyamavapnuyat ॥ 1 ॥

Bhoot-pret-pishachashch,
Grah-peeda-nivaranam ।
Rajano Vashamayati,
Sarvaishvaryan Ch Vindati ॥ 2 ॥

Nana-vidyan Ch Labhate,
Rajyam Prapnoti Nischitam |
Bhukti-muktimavapnoti,
Sakshat Shiv-samo Bhavet ॥ 3 ॥

॥ Shriroodrayamale Sarv-siddhi-prad Shri Bagalashtottar Shatanam Stotram ॥

Related Articles

Astrology Services your worries ends here
Call now to Experts @ +91 9899 900 296

Astro Only Logo

Astro Only is a rapidly progressive name because of the magnificent services in the field of Astrology. Astro Only is attaining new heights of popularity in the field of Astrology day by day .Our brand is becoming prominent in this field because of the authentic and accurate predictions and other services. Your satisfaction is our purpose. It is our prime goal to serve you by enhancing the positivity and enthusiasm in your life. We will be glad to get a chance to serve you with the help of valuable knowledge of Astrology.

PayTM PayU Paypal
whatsapp