: +91 8882071060
Consult Now
Talk to Premium Astrologers
Talk Now

Rin Mochan Mangal Stotram (ऋण मोचक मङ्गल स्तोत्रम्)


Thursday, 25 March 2021
Rin Mochan Mangal Stotram (?? ???? ????? ?????????)

Mangal Grah Ko Shakti, Urja, Aatmvishwas Aur Parakram Ka Swami Tatha Navgrahon Ka Senapati Mana Gaya Hai. Inka Pramukh Rang Lal Tatha Rashi Mesh Mani Gai Hai ।

Shri Mangalay Namah ॥
Mangalo Bhumiputrashch Rinharta Dhanpradah ।
Sthirasano Mahakayah Sarvakarmavirodhakah ॥ 1 ॥

Lohito Lohitakshashch Samaganan Krpakarah ।
Dharatmajah Kujo Bhaumo Bhootido Bhoominandanah ॥ 2 ॥

Angarako Yamashchaiv Sarvarogapaharakah ।
Vrushteh Kartapaharta Ch Sarvakamaphalapradah ॥ 3 ॥

Etani Kujnamani Nityanya:shraddhaya Pathet ।
Rinam Na Jaite Tasya Dhanam Shighrambapnuyat ॥ 4 ॥

Dharanigarbhasambhutam Vidyutakantisamaprabham ।
Kumaram Shaktihastham Cha Mangalam Pranamamayam ॥ 5 ॥

Stotramangarakasyaitatpathaniyan Sada Nrbhih ।
Na Teshman Bhaumja Pida Swalatp Bhaviti Kwachit ॥ 6 ॥

Angarak Mahabhag Bhagavanbhaktavatsal ।
Tvan Namami Mamasheshamrnamashu Vinashay ॥ 7 ॥

Rnarogadidaridrayan Ye Chanye Hyapamrtyavah ।
Bhayakleshamanastapa Nashyantu Mam Sarvada ॥ 8 ॥

Ativaktr Durarardhy Bhogamukt Jitatmanah ।
Tushto Dadasi Samrajyan Rushto Harasi Tatkhshanat ॥ 9 ॥

Virinishishkravishnunam Manushyanam Tu Ka Katha ।
Ten Tvan Sarvastatten Grahrajo Mahabalah ॥ 10 ॥

Putrandehi Dhanan Dehi Tvamsmi Sharan Gatah ।
Rnadaridrayaduhkhen Shatroonan Ch Bhayattatah ॥ 11 ॥

Ebhirdvadashabhih Shlokairyah Stauti Ch Dharasutam ।
Mahatin Shriyamapnoti Hyaparo Dhanado Yuva ॥ 12 ॥

॥ Iti Shri Rinmochak Mangalstrotam Sampurnam ॥

Related Articles

Astrology Services your worries ends here
Call now to Experts @ +91 9899 900 296

Astro Only Logo

Astro Only is a rapidly progressive name because of the magnificent services in the field of Astrology. Astro Only is attaining new heights of popularity in the field of Astrology day by day .Our brand is becoming prominent in this field because of the authentic and accurate predictions and other services. Your satisfaction is our purpose. It is our prime goal to serve you by enhancing the positivity and enthusiasm in your life. We will be glad to get a chance to serve you with the help of valuable knowledge of Astrology.

PayTM PayU Paypal
whatsapp