: +91 8882071060
Consult Now
Talk to Premium Astrologers
Talk Now

Shiv Tandav Stotram (मंत्र: शिव तांडव स्तोत्रम्)


Thursday, 25 March 2021
Shiv Tandav Stotram (?????: ??? ????? ?????????)

Sarthasivandavastotram
॥ Shriganeshay Namah ॥

Jatatavigalajjala Pravahapavitasthale
Galeavalambya Lambitam Bhujangatungamalikam ।
Damad Damad Damaddama Ninadavadamarvayam
Chakara Chandtandavam Tanotu Nah Shivah Shivam ॥ 1 ॥

Jata Kata Hasambhrama Bhramanilimpanirjhari
Vilolavichivalarai Virajamanamurdhani ।
Dhagadhagadhagajjva Lalalata Pattapavake
Kishora Chandrashekhare Ratih Pratikshanam Mama ॥ 2 ॥

Dharadharendrana Ndinivilasabandhubandhura
Sphuradigantasantati Pramodamanamanase ।
Krupakatakshadhorani Nirudhadurdharapadi
Kvachidigambare Manovinodametuvastuni ॥ 3 ॥

Jata Bhujan Gapingala Sphuratphanamaniprabha
Kadambakunkuma Dravapralipta Digvadhumukhe ।
Madandha Sindhu Rasphuratvagutariyamedure
Mano Vinodamadbhutam Bibhartu Bhutabhartari ॥ 4 ॥

Sahasra Lochana Prabhritya Sheshalekhashekhara
Prasuna Dhulidhorani Vidhusaranghripithabhuh ।
Bhujangaraja Malaya Nibaddhajatajutaka
Shriyai Chiraya Jayatam Chakora Bandhushekharah ॥ 5 ॥

Lalata Chatvarajvaladhanajnjayasphulingabha
Nipitapajnchasayakam Namannilimpanayakam ।
Sudha Mayukha Lekhaya Virajamanashekharam
Maha Kapali Sampade Shirojatalamastunah ॥ 6 ॥

Karala Bhala Pattikadhagaddhagaddhagajjvala
Ddhanajnjaya Hutikruta Prachandapajnchasayake ।
Dharadharendra Nandini Kuchagrachitrapatraka
Prakalpanaikashilpini Trilochane Ratirmama ॥ 7 ॥

Navina Megha Mandali Niruddhadurdharasphurat
Kuhu Nishithinitamah Prabandhabaddhakandharah ।
Nilimpanirjhari Dharastanotu Krutti Sindhurah
Kalanidhanabandhurah Shriyam Jagaddhurandharah ॥ 8 ॥

Praphulla Nila Pankaja Prapajnchakalimchatha
Vdambi Kanthakandali Raruchi Prabaddhakandharam ।
Smarachchidam Purachchhidam Bhavachchidam Makhachchidam
Gajachchidandhakachidam Tamamtakachchidam Bhaje ॥ 9 ॥

Akharvagarvasarvamangala Kalakadambamajnjari
Rasapravaha Madhuri Vijrumbhana Madhuvratam ।
Smarantakam Purantakam Bhavantakam Makhantakam
Gajantakandhakantakam Tamantakantakam Bhaje ॥ 10 ॥

Jayatvadabhravibhrama Bhramadbhujangamasafur
Dhigdhigdhi Nirgamatkarala Bhal Havyavat ।
Dhimiddhimiddhimidhva Nanmrudangatungamangala
Dhvanikramapravartita Prachanda Tandavah Shivah ॥ 11 ॥

Drushadvichitratalpayor Bhujanga Mauktikasrajor
Garishtharatnaloshthayoh Suhrudvipakshapakshayoh ।
Trushnaravindachakshushoh Prajamahimahendrayoh
Sama Pravartayanmanah Kada Sadashivam Bhaje ॥ 12 ॥

Kada Nilimpanirjhari Nikujnjakotare Vasanh
Vimuktadurmatih Sada Shirah Sthamajnjalim Vahanh ।
Vimuktalolalochano Lalamabhalalagnakah
Shiveti Mantramuchcharan Sada Sukhi Bhavamyaham ॥ 13 ॥

Nilimp Nathnagari Kadamb Maulamallika-
Nigumphanibharksharanam Dhushnikamnohar: ।
Tanotu No Manomudam Vinodininamhanishan
Parishray Paran Padan Tadgajatvishayan Chyah ॥ 14 ॥

Prachanda Vadwanal Prabhashubhapracharani
Mahashtasiddhikamini Janavahoot Jalpana ।
Vimukt Vaam Lochno Vivahkalikdhwanihi
Shiveti Mantrabhusha Jagjjaya Jayatam ॥ 15 ॥

Idam Hi Nityameva Muktamuttamottamam Stavam
Pathansmaran Bruvannaro Vishuddhimeti Santatam ।
Hare Gurau Subhaktimashu Yati Nanyatha Gatim
Vimohanam Hi Dehinam Sushankarasya Chintanam ॥ 16 ॥

Puja Vasanasamaye Dashavaktragitam,
Yah Shambhupujanaparam Pathati Pradoshhe ।
Tasya Sthiram Rathagajendraturangayuktam,
Lakshmim Sadaiva Sumukhim Pradadati Shambhuh ॥ 17 ॥

Iti Shriravan Kritam
Shiv Tandav Stotram Sampoornam

Related Articles

Astrology Services your worries ends here
Call now to Experts @ +91 9899 900 296

Astro Only Logo

Astro Only is a rapidly progressive name because of the magnificent services in the field of Astrology. Astro Only is attaining new heights of popularity in the field of Astrology day by day .Our brand is becoming prominent in this field because of the authentic and accurate predictions and other services. Your satisfaction is our purpose. It is our prime goal to serve you by enhancing the positivity and enthusiasm in your life. We will be glad to get a chance to serve you with the help of valuable knowledge of Astrology.

PayTM PayU Paypal
whatsapp